NEWS

資格&スキルアップ対策ガイダンス講座

2010年04月05日 キャリアニュース

本年度開講予定の内、主な資格&スキルアップ対策講座のガイダンスを開催します。
全学科・全学年対象です。奮ってご参加下さい。

● 日時:2010年4月7日(水)12:20~12:50
● 会場:1106教室