NEWS

本学大学院 橋本奏子さん、河西真子さんが井上茜企画展『休息の家 休息の夢』に参加されます。

2009年11月14日 ファッションデザイン学科 大学院